นโยบายความเป็นส่วนตัว

แนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้มีไว้สำหรับเว็บไซต์ที่จัดการโดย TVS REGZA Corporation และผู้ปกครอง บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “TVS”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) แนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30/4/2564 และนำไปใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดย TVS ผ่านเว็บไซต์เหล่านี้และวิธีการอื่นๆ

TVS รักษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการสื่อสารจากการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย “ข้อมูลส่วนบุคคล” เราหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลหรือระบุตัวคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม (ออนไลน์หรืออย่างอื่น) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลของคุณ

TVS รวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อย่างไร และทำไมต้องรวบรวม

นี่คือบทสรุปของการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา:

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ตัวระบุ (เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์)

ก. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงผ่านหรือถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเว็บไซต์

ข. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อสร้างและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศ โปรโมชั่น และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันและบริการ เพื่อคาดการณ์และ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และเพื่อให้การอ้างอิงไปยังผู้ค้าปลีกของเราสำหรับการติดตามเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

ค. ข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์: ใช่

ง. หมวดหมู่ของบุคคลที่สาม (ซึ่งไม่รวมถึงผู้ให้บริการ) ที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย: ไม่มี

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลประชากร

ก. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงผ่านหรือถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ข. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อสร้างและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศ โปรโมชั่น และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันและบริการ เพื่อคาดการณ์และ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และเพื่อให้การอ้างอิงไปยังผู้ค้าปลีกของเราสำหรับการติดตามเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

ค. ข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์: ใช่

ง. หมวดหมู่ของบุคคลที่สาม (ซึ่งไม่รวมถึงผู้ให้บริการ) ที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย: ผู้ให้บริการติดตามเว็บบุคคลที่สาม

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ก. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงผ่านหรือถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ข. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อสร้างและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศ โปรโมชั่น และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันและบริการ เพื่อคาดการณ์และ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และเพื่อให้การอ้างอิงไปยังผู้ค้าปลีกของเราสำหรับการติดตามเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

ค. ข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์: ใช่

ง. หมวดหมู่ของบุคคลที่สาม (ซึ่งไม่รวมถึงผู้ให้บริการ) ที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย: ผู้ให้บริการติดตามเว็บบุคคลที่สาม

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลทางการค้า (เช่น ประวัติการซื้อ)

ก. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงผ่านหรือถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ข. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อสร้างและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศ โปรโมชั่น และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันและบริการ เพื่อคาดการณ์และ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และเพื่อให้การอ้างอิงไปยังผู้ค้าปลีกของเราสำหรับการติดตามเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

ค. ข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์: ใช่

ง. หมวดหมู่ของบุคคลที่สาม (ซึ่งไม่รวมถึงผู้ให้บริการ) ที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย: ไม่มี

5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: กิจกรรมการท่องเว็บ ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดการใช้งาน

ก. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงผ่านหรือถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ข. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อสร้างและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศ โปรโมชั่น และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันและบริการ เพื่อคาดการณ์และ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และเพื่อให้การอ้างอิงไปยังผู้ค้าปลีกของเราสำหรับการติดตามเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

ค. ข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์: ใช่

ในบางครั้ง เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเมื่อให้ข้อคิดเห็นหรือคำติชมบนไซต์ แบบฟอร์มออนไลน์ของเราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณและตอบกลับตามนั้น ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมจากแบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในขณะที่คุณสำรวจเว็บไซต์ของเรา เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อให้บริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวบรวมจากกิจกรรมของคุณบนบริการออนไลน์ของเรา ยกเว้นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ค้าปลีก และพันธมิตรทางการตลาดของเรา

เมื่อเราใช้ตัวแทนและผู้ให้บริการ (เช่น ผู้รับเหมาหรือบริษัทบุคคลที่สาม) เพื่อให้บริการในนามของเรา หรือให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ค้าปลีกหรือพันธมิตรทางการตลาดของเรา เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาและบริษัทบุคคลที่สาม ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเรา คุณอาจแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการได้รับการติดต่ออย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราผ่านบริการออนไลน์ของเรา หากคุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลทางการตลาดใดๆ เรา:

ก. จะไม่ติดต่อคุณโดยตรงด้วยข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเรา

ข. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้ผู้อื่นทราบ

เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการหรือเพื่อระบุว่าคุณทำหรือไม่ต้องการรับการสื่อสารจากเรา ผู้ค้าปลีกของเรา หรือพันธมิตรทางการตลาดของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้ จากอีเมลการตลาดหรืออีเมลส่งเสริมการขายของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เยี่ยมชมเป็นอาสาสมัครที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราจะได้รับการคุ้มครอง เหมือนกับว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดหาให้ด้วยวิธีดั้งเดิมในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย และเราจะปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเราต่อไปเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา

เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าอีเมลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เราจะไม่อ่านหรือเปิดเผยแก่ฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา การสื่อสารทางอีเมลส่วนตัวที่ส่งโดยใช้บริการของเรา ยกเว้นตามความจำเป็นในการดำเนินการบริการหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและช่วยป้องกันกิจกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายที่อาจคุกคามบริษัทหรือละเมิดข้อตกลงของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เราจัดหาให้

เราอาจใช้ข้อมูลบันทึกเซสชันและ/หรือคุกกี้รวมกับข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตน (และข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณให้ไว้) เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในและทั่วทั้งเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์นี้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ค้าปลีก และพันธมิตรทางการตลาด เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีขึ้น และเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์และ/หรือผู้ใช้ เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการบริการหรือวิเคราะห์สำหรับเรา และเพื่อให้ผลลัพธ์แก่เราภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการวิเคราะห์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด เราใช้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา ประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพื่อมอบเนื้อหาและบริการที่ตรงตามความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

วิธีที่ TVS ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ SmartTVs

ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของเรา ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ เรารวบรวมและใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ข้อมูลเสียงที่เกี่ยวข้องกับบริการรู้จำเนื้อหาอัตโนมัติ (“ACR ”) และข้อมูลคุกกี้ เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ วิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมและการใช้งานแอปพลิเคชัน วิเคราะห์โปรแกรมและการใช้งานแอพพลิเคชั่น การเก็บบันทึกภายใน สำหรับการตลาดของเราเองและของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ

เราจะรักษานโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันและพยายามทุกวิถีทางเพื่ออัปเดตหน้าเว็บนี้ทันทีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ต

เราตระหนักดีว่าเด็ก ๆ รวมทั้งวัยรุ่นอาจไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอทางออนไลน์ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ตั้งใจกำหนดเป้าหมายไปที่เด็กหรือวัยรุ่น (อายุต่ำกว่า18 ปี) เพื่อรวบรวมข้อมูลออนไลน์ เราไม่เรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น

การรับรองและการรับประกัน

ข้อมูลการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดและเอกสารที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ เราใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เรา ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ค้าปลีกและพันธมิตรทางการตลาด และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างและส่งมอบเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก รวมถึงเว็บไซต์ที่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการหรือผู้วิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตของเราเป็นเจ้าของหรือดูแลดูแล ผู้ค้าปลีก และพันธมิตรทางการตลาด เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เราให้ลิงก์เหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยเรา

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ งานศิลปะ ไฟล์แอนิเมชั่นและกราฟิกอื่นๆ และชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เป็นทรัพย์สินของ TVS หรือ บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือหรือผู้อนุญาตและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ไซต์นี้อาจแสดง ดาวน์โหลด และ/หรือพิมพ์เพื่อใช้ในบ้านส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยคุณจะต้องไม่ลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ห้ามใช้เนื้อหาอื่นใดบนไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TVS โดยเด็ดขาด

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และภาพถ่ายที่แสดงในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องที่สุดในขณะที่เผยแพร่ การปรับแต่งภายหลังอาจปรากฏชัดในผลิตภัณฑ์จริง ราคาและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รายการอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่เลือกที่แสดงในรูปถ่ายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เว้นแต่จะระบุไว้ การตรวจสอบการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และแต่ละประเทศ

ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง

ไซต์นี้อาจมีลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ เราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ใดๆ การมีอยู่ของลิงก์ดังกล่าวไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการอนุมัติโดยตรงหรือโดยอ้อม การรับรองหรือการสนับสนุนหรือความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงในส่วนของ TVS บุคคลที่ใช้ไซต์นี้เพื่อเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นรับทราบว่าพวกเขาดำเนินการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง ผู้เยี่ยมชมไซต์นี้รับทราบและตกลงว่าเราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ สำหรับเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในไซต์นี้ ไซต์นี้และข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้มอบให้กับคุณ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ

ไม่มีข้อเสนอที่จะขาย

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ถือเป็นข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ของเรา การซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขายหรือการขายปลีกที่เกี่ยวข้อง MSRP’s (Manufactures Suggested Retail Price) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่รวมภาษี ทางเลือก และค่าขนส่ง ราคาขายปลีกจริงอาจแตกต่างกันไป รวมถึงเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะไม่ใช้หรือพึ่งพาไซต์นี้แทนข้อมูลที่มีให้คุณจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต

สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนีย

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล – ผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนนี้ของเราให้คำแนะนำแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยเกี่ยวกับสิทธิ์ และวิธีทำให้สิทธิ์เหล่านั้นมีผลโดยการสื่อสารกับเรา โปรดทราบว่าเราจะพยายามตรวจสอบตัวตนของคุณเมื่อเราได้รับคำขอสิทธิ์ส่วนบุคคลจากคุณเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดส่งคำขอสิทธิ์ใด ๆ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) หรือคำถามเพิ่มเติมที่คุณอาจมีเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปที่:

ATTN: ศูนย์บริการทีวีโตชิบา

โทรศัพท์: 02-119-0890-92

หากคุณทำเช่นนั้น เราจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ อีเมล หรือประวัติการทำธุรกรรมของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ คุณยังอาจอนุญาตให้ตัวแทนส่งคำขอในนามของคุณ ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อยืนยัน

สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยมีสิทธิ์ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนด

สิทธิ์ในการเข้าถึง: สิทธิในการขอเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูล

คุณสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจร้องขอเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณ

คุณยังสามารถขอรับ:

ก. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ค. ประเภทของแหล่งที่มาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ง. วัตถุประสงค์ของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและ

จ. ประเภทของบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการเลือกไม่ขายหากคุณต้องการยกเลิกการขายข้อมูลของคุณ โปรดคลิก อย่าขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน
สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติต่อการใช้สิทธิ เราไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในการใช้สิทธิ์ เช่น สิทธิ์การเข้าถึงและการลบที่อธิบายข้างต้น
อย่าติดตามเราปฏิบัติต่อข้อมูลของทุกคนที่มาที่ไซต์ของเราตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า “ไม่ติดตาม”
ใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองการเข้าสู่ไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ เมื่อเข้าสู่ไซต์นี้และ/หรือส่งแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา คุณรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้ไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดล่วงหน้า TVS และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ผลที่ตามมา โดยบังเอิญ การลงโทษ หรือความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายประเภทอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงไซต์นี้ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการเรียกดูไซต์นี้ การดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากไซต์นี้ หรือจากสาเหตุเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทำงานผิดปกติ หรือข้อผิดพลาด ปัญหา ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการทำงานของคอมพิวเตอร์ใน ทั่วไปหรือในการส่งผ่านเครือข่าย

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราที่

โทรศัพท์: 02-119-0890-92